Cennik

rejestracja

wystarczy 1 minuta

logowanie

przygotuj telefon i PIN

Pamiętaj, że Twoje konto jest aktywne jedynie w momencie posiadania na nim minimum 10 zł lub w momencie podpięcia do niego karty kredytowej
Załącznik nr 1 Tabela Opłat i Kar

Rodzaj opłat Wartość brutto
Opłata inicjalna 10 zł
Opłata za wypożyczenie roweru Czas wypożyczenia:
do 30 minut 0 zł
od 31 do 60 minuty 1 zł
od 61 do 120 minut 2 zł
Od 121 do 180 minut 3 zł
Od 181 do 240 minut i każda kolejna godzina 4 zł
Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu 10 zł
Porzucenie roweru w innym miejscu niż stacja dedykowana SRM (w granicach strefy użytkowania) 180 zł
Opłata za przekroczenie 12 godzin wypożyczenia 200 zł
Opłata za odbiór roweru pozostawiony poza strefą użytkowania SRM 300 zł

 

Tabela Kar

Kara
Kradzież, utrata lub całkowite zniszczenie roweru 2 000 zł